Browse dogs

Name(Birth year Sire/Dam Sex
R ' Naruumi Go Shiroiarashi (2016) Daimon Go Hakufumy / Kami Go Shiroiarashi female
R Ayama Z Bambusoveho Haje (2003) Ato Kumade / Kamei Z Bambusoveho Haje female
R' Kanto Des Dragons Du Soleil Rouge (--) Kibou Go Kisarazu Shirai Kensha / Medhi De La Vieuville male
R'Amaya Go Kisarazu Kassai (2016) Washitarou Go Aska Faca Kensha / Beniko Go Yamamoto female
R'Baikuen Go De La Vallee Des Dragons Sacres (--) Umon Go Yonaiyamasou For Tycon / Shinobu Go Aizu Hoshi Kensha female
R'Enai Go Watashi No Yujin Fci (2016) Himitsu Go Shiroiarashi / Hoshi Go Of Miyagi Ken female
R'Haruka D'Obakosow (2000) Hokuun No Ryuushou Go Watanabe / O'Kingi Tsune D'Obakosow female
R'Hokumshumaru D'Obakosow (--) Hokuun No Ryuushou Go Watanabe / O'Kingi Tsune D'Obakosow male
R'Iwate San (2000) P'Massaru Hanasaku Ayashi / Menkai Hanasaku Ayashi male
R'kanoko Of Ukiyo-en (2004) O'Kaminari D'Obakosow / Nozumi Of Ukiyo-en male
R'Katsumi Go Shiroiarashi (2016) Daimon Go Hakufumy / Kami Go Shiroiarashi female
R'Keiko De La Vallee Des Dragons Sacres (2000) Hokuun No Ryuushou Go Watanabe / Akane Go Yamagata Kagami Kensha female
R'Kokutan Go Shiroiarashi (2016) Daimon Go Hakufumy / Kami Go Shiroiarashi male
R'Kumo Des Dragons Du Soleil Rouge (2000) Bizen No Torazo Go Okayama Minami / Bisyoo Go Di Casa Saporito male
R'Masaru Sakuraban (2016) Kazuki Go Daruma Kensha / Sakura Go Shirai male
R'Ming Shu Des Dragons Du Soleil Rouge (--) Kibou Go Kisarazu Shirai Kensha / Medhi De La Vieuville female
R'Misuta Buru Go Shiroiarashi (2016) Daimon Go Hakufumy / Kami Go Shiroiarashi male
R'Misuta Buru Go Shiroiarashi (2016) Daimon Go Hakufumy / Kami Go Shiroiarashi male
R'Narumi D'Obakosow (2000) Hokuun No Ryuushou Go Watanabe / O'Kingi Tsune D'Obakosow female
R'Naruumi Go Shiroiarahsi (2016) Daimon Go Hakufumy / Kami Go Shiroiarashi female
0 20 40 60 80 Next >>Next 100 >>