Browse dogs

Name(Birth year Sire/Dam Sex
B'Kaya Go Shinobi Koi Kensha (2015) Bakudan Go Shun'You Kensha / Enshi Go Samurai Yashiki female
B'Kazuki Sugay Akita Inu (2011) Bak / Tina Of Sugay male
B'Kazumi Go Haiku Ken (2013) Goukai Of Shinsen En / Hasaki Team Haiku female
B'Keiko Tora (2013) Aiken Sagarime Inari Tori / Faita S Akulovoi Gori female
B'Ken White Wolf From Torlak (2015) Kajitsu No Urazuki Go / Shogun Team Awa Misaki male
B'Kenjiro Go Of Juryoku (2016) Fuku Kenji Go Of Ikenohatade / A'Kioko Of Juryoku male
B'Kiichi Go Jasu Shin (2016) P'Toshi Go Namitori / H'Miya Sakuraban male
B'Kimi De La Sugay Akita Inu (2014) Fujiyori De La Valle Des Samourais / B'Kinimu Sugay Akita Inu female
B'Kimi Go Shinobi Koi Kensha (2015) Bakudan Go Shun'You Kensha / Enshi Go Samurai Yashiki female
B'Kimi Sugay Akita Inu (--) Sugay Nicky Necky / Akiko female
B'Kinimu Sugay Akita Inu (--) Sugay Nicky Necky / Akiko female
B'Kinusumi Sugay Akita Inu (--) Sugay Nicky Necky / Akiko female
B'Kiteseumi Go De La Vallee Des Dragons Sacres (2006) Maruyama Go Okayama Nishioota (Nishi Oota) / V'Chinatsui Go De La Vallee Des Dragons Sacres female
B'Kiyomi Go Hana (2016) Izumi Gai Dairin / Aiken Sagarime Fubuki female
B'Komadori Go Shiro Shita (2009) Ai No Kuma Shun'you Kensha / Fumiko Go Haru Kaze female
B'Kuma (2011) Nippon Sun D'Daiko / Nippon Sun Etzuko male
B'Kuma Katsu Kenta (2013) A'Katsuro Sugay Akita Inu / Kazumi Sunimoto male
B'Kurui Bara Hilfy O Chanur (2006) Otsuki Of Nagaregumo / Vokoa Of Orn Anong Valley female
B'Luna Of Luna Team (2014) Aiko Kensha No Hiroshi Go / Luna female
B'Matagi Go Sensakura (2009) Bimbo Yamamoto / Koichikara Go Shun'you Kensha male
<< Prev 0 20 40 60 80 Next >>Next 100 >>