Browse dogs

Name(Birth year Sire/Dam Sex
B'Kiichi Go Jasu Shin (2016) P'Toshi Go Namitori / H'Miya Sakuraban male
B'Kimi De La Sugay Akita Inu (2014) Fujiyori De La Valle Des Samourais / B'Kinimu Sugay Akita Inu female
B'Kimi Go Shinobi Koi Kensha (2015) Bakudan Go Shun'You Kensha / Enshi Go Samurai Yashiki female
B'Kimi Sugay Akita Inu (--) Sugay Nicky Necky / Akiko female
B'Kinimu Sugay Akita Inu (--) Sugay Nicky Necky / Akiko female
B'Kinusumi Sugay Akita Inu (--) Sugay Nicky Necky / Akiko female
B'Kiteseumi Go De La Vallee Des Dragons Sacres (2006) Maruyama Go Okayama Nishioota (Nishi Oota) / V'Chinatsui Go De La Vallee Des Dragons Sacres female
B'Kiyomi Go Hana (2016) Izumi Gai Dairin / Aiken Sagarime Fubuki female
B'Komadori Go Shiro Shita (2009) Ai No Kuma Shun'you Kensha / Fumiko Go Haru Kaze female
B'Kuma (2011) Nippon Sun D'Daiko / Nippon Sun Etzuko male
B'Kuma Katsu Kenta (2013) A'Katsuro Sugay Akita Inu / Kazumi Sunimoto male
B'Kurui Bara Hilfy O Chanur (2006) Otsuki Of Nagaregumo / Vokoa Of Orn Anong Valley female
B'Luna Of Luna Team (2014) Aiko Kensha No Hiroshi Go / Luna female
B'Matagi Go Sensakura (2009) Bimbo Yamamoto / Koichikara Go Shun'you Kensha male
B'Megumi Of Neko Ken (2006) Kyokaze Go Shirai / V'eien Yuki Of Neko Ken female
B'Meika Go Shinobi Koi Kensha (2015) Bakudan Go Shun'You Kensha / Enshi Go Samurai Yashiki female
B'Minaka De La Vallee Des Dragons Sacres (2006) Kasuga Go Shirai / Mina No Hana Go Okayama Nishioota (Nishi Oota) female
B'Mitsuko Go Jasu Shin (2016) P'Toshi Go Namitori / H'Miya Sakuraban female
B'Mitsukuni Go De La Vallè Des Dragons Sacrès (2006) Daitetsu Go Tetsuyukisou / Sachihime Go Keihan Tsutsumi male
B'Miyoko Go Shinobi Koi Kensha (2015) Bakudan Go Shun'You Kensha / Enshi Go Samurai Yashiki female
<< Prev 0 20 40 60 80 Next >>Next 100 >>