DOG DETAILS

B' Fuka Go Meihemu No Hausu


Registered Name: B' Fuka Go Meihemu No Hausu
Breeder: Georgios Tyros
Owner: STAMATIS KAKARIKOS
Kennel: MEIHEMU NO HAUSU
Sire: Bushido Go Bagatur Ken
Dam: Verbena Katsu Kenta
Call Name:
Sex: female
Date of Birth: 22 SEP 2016
Date of Death:
Land of Birth: Greece
Land of Standing: Greece
Size:
Weight:
Colour: Brindle
Distinguishing Features:
Titles: RCACJ
Known Offspring:
Registration#:
Siblings:
B' Kamitora Go Meihemu No Hausu
B' Takashi Go Meihemu No Hausu
B' Unshouuhime Go Meihemu No Hausu
B'Touyuu Go Meihemu No Hausu


Printable version of pedigree  ( with / without images)


HTML code for this pedigree
(e.g. to embed on your private website)

Pedigree

B' Fuka Go Meihemu No Hausu

Bushido Go Bagatur Ken

I'Maruyama De La Vallee Des Samourais

Touyuu Go Kyushu Uedasou

Bisei Go Tamba Oomae

Imari Go Shiroiarashi

Unshou Go Kanzakiya Kensha

Cammei Daschia

Verbena Katsu Kenta

A'Katsuro Sugay Akita Inu

Amaterasu Inu Yoko Zuna Hashire

Akiko

Kazumi Sunimoto

Akio Sugay

Ava Aiko