Pedigree of Charis Of Tenno Toshi
Charis Of Tenno ToshiKajitsu No Nikkotoshi GoYoshimitsu GoIuky Go Di Casa Saporito
Honda Go
Sayakahime Go Kuban OkugawasouSaikyouhomare Go Yura Kensha
Beniyu Go Shiromizakurasou
Gicho Of Kishi KenAkasta's YukiKohun Go Sanjo Kensha (Sansei Kensha)
Akasta's Sachi'ko
Enshi Of Kishi KenHouryuu Go Kojoudou
Eikanhime Go Saitama Soukasou
This pedigree was generated by