Pedigree of Y'Kenshin Sakuraban

Y'Kenshin Sakuraban

Hisashi Go Shirai

Fuuetsu Go Shirai

Kouki Go Shirai
Tamahime Go Shirai

Hazuki Go Shirai

Awa Unjou Go Kisarazu Nomura

Sara Go Shirai

N'Waka Sakuraban

M'Lux Tokimitsu No Himitsu

Genji De La Vallee Des Samourais

Sachi Hime Go Dell'Antico Oriente

Miki Go Dell'Antico Oriente

Ginji Go Shirai

Ruri Go Shirai
This pedigree was generated by